HomeHistoryMonksBuddhaBuildingsActivitiesDhammatestMap

Activities

ศาสนสมบัติที่สำคัญของวัด คือ 1. อุโบสถศาลาทรงไทยจตุรมุข 2 ชั้น 1 หลัง

กิจกรรมที่จัดเป็นประจำ คือ :-

1.      งานวันขึ้นปีใหม่

2.      วันมาฆบูชา

3.      วันประเพณีสงกรานต์

4.      วันวิสาขบูชา

5.      วัดอาสาฬหบูชา เข้าพรรษา

6.      งานครบรอบวันเกิดวันวอชิงตัน (เดือนมิถุนายน)

7.      วันสารทไทย

8.      งานบุญทอดกฐินประจำปี

9.      งานวันที่ 5 ธันวามหาราช

10.   วันลอยกระทง

โครงการระยะสั้น คือ  ปรับปรุงพื้นที่ และทำ Landscaping

โครงการระยะยาว คือ   เปิด Meditation Center ประจำรัฐวอชิงตัน

Video - Temple Anniversary 29th Year

 

 


Please click "like' and check details on facebook:  Watwashington Buddhavanaram 

เวพไซต์ ฟังธรรมะ:  รวมเสียงธรรมะ   ฟังธรรมะ   สาระธรรม  พุทธธรรม  

Links to:  Buddhist Organizations (องร์กรทางศาสนา)